ใกล้จะ--- Close to be

(
2022
)
<
1
/
2
3
>
Artwork Details
Photography
Displayed at
Bangkok Art and Culture Centre

For BAB 2022, Plienbangchang will have individual live performances entitled Cut Piece and Colored Skulls & Black Globe, as well as, a performance duet with Aor Nopawan Sirivejkul, under the title Double Negative. In addition to the performances, Plienbangchang’s archival video and photograph will be on view including: Spirited Away (2017) from Days of Performance Art in LVIV, Ukraine, I dream the DREAM (2019) and DANCE or DIE (2019) from Performancear o Morir in Chichuahua, Mexico and from Festival Internacional de Performance in Guanajuato, Mexico), ใกล้จะ --- Close to be Lock down self-portrait (2020), พื้น ที่  เลือก  Chosen Ground (2020) from blurborders International performance art eXchange at Phatthalung, Thailand and เราคือมนุษยชาติ We are HUMANITY! (2021) at blurborders international performance art eXchange working with Experiment in Visual Arts Research Group Faculty of Fine and Applied Art Khon Kaen University at Baan Na o, Baan Na pa Nat, Baan Klang in Loei, Thailand.

ใน BAB 2022 มงคลจะแสดงสดผลงานเดี่ยวที่ชื่อ Cut Piece และ Colored Skulls & Black Globe รวมทั้งผลงานคู่ร่วมกับอ้อ นพวรรณ สิริเวชกุลที่ชื่อ Double Negative นอกจากนี้ BAB 2022 ยังจะจัดฉายวีดิทัศน์และแสดงภาพถ่ายผลงานที่ผ่านมาของมงคลอาทิ Spirited Away (พ.ศ. 2560) จากงานเดย์สออฟเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ต (ลวีฟ, ยูเครน) I dream the DREAM (พ.ศ. 2562) and DANCE or DIE (พ.ศ. 2562) จากงานเปอร์ฟอร์มันซีอาร์โอโมรีร์ (ชีวาวา, เม็กซิโก) เทศกาลการแสดงนานาชาติ (กวานาคัวโต, เม็กซิโก) 

ใกล้จะ --- Close to be Lock down self-portrait (พ.ศ. 2563) และ พื้น ที่ เลือก Chosen Ground (พ.ศ. 2563) จากงานเบลอบอเดอร์ส ศิลปะแสดงสดแลกเปลี่ยนนานาชาติ (จังหวัดพัทลุง) และ เราคือมนุษยชาติ We are HUMANITY! (พ.ศ. 2564) จากงานที่เบลอบอเดอร์ส ศิลปะแสดงสดแลกเปลี่ยนนานาชาติจัดร่วมกับกลุ่มวิจัยการทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (บ้านนาอ้อ บ้านนาป่าหนาด บ้านกลาง จังหวัดเลย)